Λήμμα: Μικροαστός,ο

Posted on Αύγουστος 25, 2012

7


  • Μικροαστός: Όρος παγίδα. Για να είναι κάποιος μικροαστός δεν χρειάζεται ούτε σε πόλη να ζει ούτε να είναι μικρός καθ’ οιονδήποτε τρόπο – τουλάχιστον προφανή. Ειδοποιό χαρακτηριστικό του είναι οι στόχοι του, που ομοιάζουν με αυτούς τον καταπιεστών του και οι φόβοι του, που ταυτίζονται με μεταφυσικές τιμωρίες του ανήθικου. Η στενότητα πνεύματος και η ευκολία χειραγώγησης του βάσει νεφελωδών εννοιών είναι αναγκαία στοιχεία για να ταυτοποιηθεί κάποιος ως μικροαστός. Χαρακτηριστική περίπτωση εκδήλωσης αυτής της κουλτούρας (μικροαστισμός) είναι η θεμελιώδης πίστη του μικροαστού πως η ελευθερία είναι ένα χωροταξικό ζήτημα. Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά συνοψίζονται στην ασυνείδητη μικρόνοη τάση του μικροαστού να ταυτίζει το φαίνεσθαι με το είναι. Ο μικροαστός δεν έχει συνείδηση της κατάστασης του. Είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνος.

Advertisements