Γνωριμία.

Posted on 29 Οκτωβρίου, 2011

1


«Πώς σε λένε»; Με ρώτησες.
Δεν ξέρω, εγώ μόλις που έχω ξεκινήσει.
Με ένα βήμα, πώς να ξέρω τόσα πολλά;
Έχω να διασχίσω πολύ χρώμα
και να γευτώ λέξεις πολλές,
στην άκρη των χειλιών μου.
Να μεταγλωττίσω εικόνες
και να πατήσω βυθούς,
σε διάφορες θάλασσες.
Πολλά εμπόδια όμορφα να με απογοητεύσουν
και σταυροδρόμια να με διχάσουν.
Πορεία, σου λέω, μεγάλη.
Σαν φτάσω θα μάθω το όνομα μου,
να με γνωρίσω, να στο πω.

Posted in: ποίημα